Category Archives: ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és a RedOne Event Kft. között, az ajánlat tétel elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a RedOne Event Kft. munkamódszerével, a megrendelés menetével, vagy a szolgáltatás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A RedOne Event Kft. adatai

Név: RedOne Event Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. I. 13
Adószám: 24257093-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-998210
Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kapcsolattartó neve: Trencséni Piroska
Számlavezető bank:
Név: Erste Bank Hungary Nyrt.
Számlaszám: 11600006-00000000-61771552

(továbbiakban Eladó)

A vállalkozás elérhetőségei

Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. I. 13.
Telefonszám: +36 70 3863606
A cég elektronikus elérhetősége: piroska.trencseni@redone.hu
A vállalkozás domain címe: http://www.redone.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A RedOne Event Kft. által kiadott és elfogadott ajánlatok képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. Az elfogadott ajánlatban található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza.
A szerződés nyelve magyar. Szerződés minden esetben írásban kötött és iktatásra kerül.

1. A vásárlással, szolgáltatással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A szerződés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A számlázórendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja. Szerződéskötéskor 50 % előleg megfizetése kötelező, majd a rendezvényt követő 8 napon belül a további 50 % megfizetése. Rendezvény lebonyolítása után Teljesítés Igazolás aláírása szükséges, mellyel jogosulttá válik a RedOne Event Kft. a számla benyújtására.

Eljárás hibás ár esetén

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy-egy szolgáltatás ára felemelkedik a hosszas egyeztetések során. Ebben az esetben hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, és módosítjuk annak megfelelően a szerződést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Fizetési módok

Szerződés kötés után az előleget rendezhet a következő módokon:

Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt szolgáltatás árát banki átutalással szeretné kiegyenlíteni, abban az esetben válassza a Banki átutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a vállalkozás adatai között.

Bankkártyás fizetés: Amennyiben a megrendelt szolgáltatás árát bankkártyával szeretné kiegyenlíteni, abban az esetben válassza a bankkártyás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve, Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a vállalkozás adatai között.

Készpénzes fizetés: Készpénzfizetési bizonylatot adunk, ha a megrendelő ilyen formán szeretnék kiegyenlíteni a költségeket.

A vállalkozás kötelezettségei a megrendelő elállása, vagy felmondása esetén

Meghiúsult rendezvény esetén a már beérkezett előleg teljes összegét bankszámla számra fizetjük vissza. Kivételt képez ez alól, ha a rendezvény időpontja már túl közeli és kötbérköteles a lefoglalt szolgáltatások miatt. Ez minden esetben más és más az igénybe vett szolgáltatások miatt, azonban a szerződés minden esetben részletesen leírja azt.

Teljesítés Igazolás

A rendezvény után a megrendelő Teljesítés Igazolás aláírásával ismeri el, hogy a rendezvényen mindent rendben talál, és ennek a dokumentumnak az aláírásával jogosulttá válik a számla benyújtására.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

A vállalkozás tevékenységével kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatja a vállalkozás kapcsolattartója részére. A szolgáltató az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül amegrendelő részére elküldeni.

A Megrendelő a panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. I. 13.
Telefonszám: 0670 3863606
Email cím: piroska.trencseni@redone.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu